آخرین اطلاعیه های فروشگاه

آبگرمکن دیواری بوتان

قیمت های جدید و اطلاعات کامل انواع آبگرمکن دیواری بوتان

آبگرمکن دیواری بوتان 11 محصول وجود دارد

 • 0 ریال

   ظرفیت گرمایشی:21000 کیلوکالری بر ساعت ابعاد (ارتفاع،عرض،عمق): 68×36×24.8 سانتی متر حداکثر مصرف گاز طبیعی: 2.5 مترمکعب بر ساعت  تامین آب 25 درجه سانتیگراد: 13.6 لیتر بر دقیقه شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی: دارد فاصله تا دورترین شیر: 8 متر فن خروجی دود: ندارد سیستم: آیونایز (بدون شمعک) نوع سوخت: گاز شهري

  0 ریال
 • 0 ریال

   ظرفیت گرمایشی:21000 کیلوکالری بر ساعت ابعاد (ارتفاع،عرض،عمق): 68×36×24.8 سانتی متر حداکثر مصرف گاز طبیعی: 2.4 مترمکعب بر ساعت  تامین آب 25 درجه سانتیگراد: 13.6 لیتر بر دقیقه شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی: دارد فاصله تا دورترین شیر: 8 متر مخزن ذخیره آبگرم: 12 لیتر فن خروجی دود: ندارد سیستم شمعک: دائم نوع سوخت: گاز شهري این محصول حتما باید با دودکش مخصوص...

  0 ریال
 • 0 ریال

   ظرفیت گرمایشی:12200 کیلوکالری بر ساعت ابعاد (ارتفاع،عرض،عمق): 55×25.6×22.7 سانتی متر حداکثر مصرف گاز طبیعی: 1.5 مترمکعب بر ساعت  تامین آب 25 درجه سانتیگراد: 9 لیتر بر دقیقه شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی: دارد فاصله تا دورترین شیر: 5 متر فن خروجی دود: ندارد سیستم: آیونایز (بدون شمعک) نوع سوخت: گاز شهري

  0 ریال
 • 0 ریال

   ظرفیت گرمایشی:18000 کیلوکالری بر ساعت ابعاد (ارتفاع،عرض،عمق): 68×36×24.8 سانتی متر حداکثر مصرف گاز طبیعی: 2.1 مترمکعب بر ساعت  تامین آب 25 درجه سانتیگراد: 12 لیتر بر دقیقه شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی: دارد فاصله تا دورترین شیر: 6 متر فن خروجی دود: ندارد سیستم: آیونایز (بدون شمعک) نوع سوخت: گاز شهري

  0 ریال
 • 0 ریال

   ظرفیت گرمایشی:22360 کیلوکالری بر ساعت دودکش: دارد حداکثر مصرف گاز طبیعی: 2.75 مترمکعب بر ساعت  تامین آب 25 درجه سانتیگراد: 15 لیتر بر دقیقه شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی: دارد فاصله تا دورترین شیر: 10 متر فن خروجی دود: دارد سیستم: آیونایز (بدون شمعک) نوع سوخت: گاز شهري

  0 ریال
 • 0 ریال

   ظرفیت گرمایشی:12200 کیلوکالری بر ساعت ابعاد (ارتفاع،عرض،عمق): 54.9×25.6×22.7 سانتی متر حداکثر مصرف گاز طبیعی: 1.5 مترمکعب بر ساعت  تامین آب 25 درجه سانتیگراد: 9 لیتر بر دقیقه شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی: دارد فاصله تا دورترین شیر: 5 متر مخزن ذخیره آبگرم: 8 لیتر فن خروجی دود: ندارد سیستم شمعک: دائم نوع سوخت: گاز شهري

  0 ریال
 • 0 ریال

   ظرفیت گرمایشی:24000 کیلوکالری بر ساعت ابعاد (ارتفاع،عرض،عمق): 73.8×45×26.5 سانتی متر حداکثر مصرف گاز طبیعی: 2.7 مترمکعب بر ساعت  تامین آب 25 درجه سانتیگراد: 16 لیتر بر دقیقه شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی: دارد فاصله تا دورترین شیر: 10 متر فن خروجی دود: ندارد سیستم شمعک: دائم نوع سوخت: گاز شهري این محصول حتما باید با دودکش مخصوص خود نصب گردد.

  0 ریال
 • 0 ریال

   ظرفیت گرمایشی:18000 کیلوکالری بر ساعت ابعاد (ارتفاع،عرض،عمق): 68×36×24.8 سانتی متر حداکثر مصرف گاز طبیعی: 2.1 مترمکعب بر ساعت  تامین آب 25 درجه سانتیگراد: 12 لیتر بر دقیقه شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی: دارد فاصله تا دورترین شیر: 6 متر مخزن ذخیره آبگرم: 12 لیتر فن خروجی دود: ندارد سیستم شمعک: دائم نوع سوخت: گاز شهري

  0 ریال
 • 0 ریال

   ظرفیت گرمایشی:24000 کیلوکالری بر ساعت ابعاد (ارتفاع،عرض،عمق): 73.8×46×26.5 سانتی متر حداکثر مصرف گاز طبیعی: 2.7 مترمکعب بر ساعت  تامین آب 25 درجه سانتیگراد: 16 لیتر بر دقیقه شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی: دارد فاصله تا دورترین شیر: 10 متر فن خروجی دود: دارد سیستم: آیونایز (بدون شمعک) نوع سوخت: گاز شهري

  0 ریال