آخرین اطلاعیه های فروشگاه

دیگ شوفاژ چدنی لوله و ماشین سازی ایران MI3

قیمت های جدید، تصاویر و اطلاعات دیگ شوفاژ چدنی لوله و ماشین سازی ایران

دیگ شوفاژ چدنی لوله و ماشین سازی ایران MI3  32 محصول وجود دارد

در صفحه
 • 334,145,931 ریال 359,296,700 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 14راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا پره چدنی با جذب انرژی بالا حجم آب داخل دیگ : 264 لیترطول دیگ : 1987 میلی متر وزن دیگ : 1735 کیلو گرم سایز فلنچ لوله : 3 اینچ قطر دودکش: 250 میلی مترظرفیت ورودی(کیلو کالری):597/700ظرفیت خروجی(کیلو کالری):560/000برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوشمجهز به لوله مقسم جهت توزیع آب بین پره ها...

  334,145,931 ریال 359,296,700 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 311,757,353 ریال 335,222,960 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 13راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا پره چدنی با جذب انرژی بالا حجم آب داخل دیگ : 245 لیترطول دیگ : 1854 میلی متر وزن دیگ : 1620 کیلو گرم سایز فلنچ لوله : 3 اینچ قطر دودکش: 250 میلی مترظرفیت ورودی(کیلو کالری):516/000ظرفیت خروجی(کیلو کالری):482/000برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوشمجهز به لوله مقسم جهت توزیع آب بین پره ها...

  311,757,353 ریال 335,222,960 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 289,370,802 ریال 311,151,400 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 12راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا پره چدنی با جذب انرژی بالا حجم آب داخل دیگ : 226 لیترطول دیگ : 1721 میلی متر وزن دیگ : 1505 کیلو گرم سایز فلنچ لوله : 3 اینچ قطر دودکش: 250 میلی مترظرفیت ورودی(کیلو کالری):443/760ظرفیت خروجی(کیلو کالری):413/000برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوشمجهز به لوله مقسم جهت توزیع آب بین پره ها...

  289,370,802 ریال 311,151,400 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 266,989,320 ریال 287,085,290 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 11راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا پره چدنی با جذب انرژی بالا حجم آب داخل دیگ : 207 لیترطول دیگ : 1588 میلی متر وزن دیگ : 1390 کیلو گرم سایز فلنچ لوله : 3 اینچ قطر دودکش: 250 میلی مترظرفیت ورودی(کیلو کالری):388/720ظرفیت خروجی(کیلو کالری):362/000برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوشمجهز به لوله مقسم جهت توزیع آب بین پره ها...

  266,989,320 ریال 287,085,290 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 244,601,755 ریال 263,012,640 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 10راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا پره چدنی با جذب انرژی بالا حجم آب داخل دیگ : 188 لیترطول دیگ : 1455 میلی متر وزن دیگ : 1275 کیلو گرم سایز فلنچ لوله : 3 اینچ قطر دودکش: 250 میلی مترظرفیت ورودی(کیلو کالری):333/680ظرفیت خروجی(کیلو کالری):310/000برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوشمجهز به لوله مقسم جهت توزیع آب بین پره ها...

  244,601,755 ریال 263,012,640 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 222,213,177 ریال 238,938,900 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 9راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا پره چدنی با جذب انرژی بالا حجم آب داخل دیگ : 169 لیترطول دیگ : 1321 میلی متر وزن دیگ : 1160 کیلو گرم سایز فلنچ لوله : 3 اینچ قطر دودکش: 250 میلی مترظرفیت ورودی(کیلو کالری):278/640ظرفیت خروجی(کیلو کالری):258/000برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوشمجهز به لوله مقسم جهت توزیع آب بین پره ها  5...

  222,213,177 ریال 238,938,900 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 206,737,019 ریال 222,297,870 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 11راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا پره چدنی با جذب انرژی بالا حجم آب داخل دیگ :156 لیترطول دیگ : 1566 میلی متر وزن دیگ :972کیلو گرم سایز فلنچ لوله : 1/2-2 اینچ قطر دودکش: 250 میلی مترظرفیت ورودی(کیلو کالری):362/920ظرفیت خروجی(کیلو کالری):326/800برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوشمجهز به لوله مقسم جهت توزیع آب بین پره ها...

  206,737,019 ریال 222,297,870 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 199,826,626 ریال 214,867,340 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 8راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا پره چدنی با جذب انرژی بالا حجم آب داخل دیگ : 150 لیترطول دیگ : 1188 میلی متر وزن دیگ : 1045 کیلو گرم سایز فلنچ لوله : 3 اینچ قطر دودکش: 250 میلی مترظرفیت ورودی(کیلو کالری):232/200ظرفیت خروجی(کیلو کالری):215/000برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوشمجهز به لوله مقسم جهت توزیع آب بین پره ها  5...

  199,826,626 ریال 214,867,340 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 192,239,082 ریال 206,708,690 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 10راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا پره چدنی با جذب انرژی بالا حجم آب داخل دیگ : 142 لیترطول دیگ : 1435 میلی متر وزن دیگ :890 کیلو گرم سایز فلنچ لوله : 1/2-2 اینچ قطر دودکش: 250 میلی مترظرفیت ورودی(کیلو کالری):324/220ظرفیت خروجی(کیلو کالری):292/400برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوشمجهز به لوله مقسم جهت توزیع آب بین پره ها...

  192,239,082 ریال 206,708,690 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 177,731,007 ریال 191,108,610 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 9راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا پره چدنی با جذب انرژی بالا حجم آب داخل دیگ : 128 لیترطول دیگ : 1304 میلی متر وزن دیگ :808 کیلو گرم سایز فلنچ لوله : 1/2-2 اینچ قطر دودکش: 250 میلی مترظرفیت ورودی(کیلو کالری):282/940ظرفیت خروجی(کیلو کالری):258/000برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوشمجهز به لوله مقسم جهت توزیع آب بین پره ها...

  177,731,007 ریال 191,108,610 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 177,441,089 ریال 190,796,870 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 7راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا پره چدنی با جذب انرژی بالا حجم آب داخل دیگ : 131 لیترطول دیگ : 1055 میلی متر وزن دیگ : 930 کیلو گرم سایز فلنچ لوله : 3 اینچ قطر دودکش: 250 میلی مترظرفیت ورودی(کیلو کالری):186/620ظرفیت خروجی(کیلو کالری):172/000برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوشمجهز به لوله مقسم جهت توزیع آب بین پره ها  5...

  177,441,089 ریال 190,796,870 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 163,246,248 ریال 175,533,600 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 8راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا پره چدنی با جذب انرژی بالا حجم آب داخل دیگ : 114 لیترطول دیگ : 1173 میلی متر وزن دیگ :726 کیلو گرم سایز فلنچ لوله : 1/2-2 اینچ قطر دودکش: 250 میلی مترظرفیت ورودی(کیلو کالری):247/680ظرفیت خروجی(کیلو کالری):225/320برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوشمجهز به لوله مقسم جهت توزیع آب بین پره ها...

  163,246,248 ریال 175,533,600 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 148,750,338 ریال 159,946,600 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 7راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا پره چدنی با جذب انرژی بالا حجم آب داخل دیگ : 100 لیترطول دیگ : 1042 میلی متر وزن دیگ : 644 کیلو گرم سایز فلنچ لوله : 1/2-2 اینچ قطر دودکش: 250 میلی مترظرفیت ورودی(کیلو کالری):210/700ظرفیت خروجی(کیلو کالری):191/780برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوشمجهز به لوله مقسم جهت توزیع آب بین پره ها...

  148,750,338 ریال 159,946,600 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 134,252,401 ریال 144,357,420 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 6راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا پره چدنی با جذب انرژی بالا حجم آب داخل دیگ : 86 لیترطول دیگ : 911 میلی متر وزن دیگ : 562 کیلو گرم سایز فلنچ لوله : 1/2-2 اینچ قطر دودکش: 250 میلی مترظرفیت ورودی(کیلو کالری):173/720ظرفیت خروجی(کیلو کالری):158/240برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوشمجهز به لوله مقسم جهت توزیع آب بین پره ها...

  134,252,401 ریال 144,357,420 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 119,778,792 ریال 128,794,400 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 5راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا پره چدنی با جذب انرژی بالا حجم آب داخل دیگ : 72 لیترطول دیگ : 780 میلی متر وزن دیگ : 480 کیلو گرم سایز فلنچ لوله : 1/2-2 اینچ قطر دودکش: 250 میلی مترظرفیت ورودی(کیلو کالری):135/880ظرفیت خروجی(کیلو کالری):123/840برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوشمجهز به لوله مقسم جهت توزیع آب بین پره ها...

  119,778,792 ریال 128,794,400 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 77,552,105 ریال 83,389,360 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 8سبک و کم حجم گازسوز و گازوییل سوزراندمان بالای 90 درصد پره چدنی با جذب انرژی بالا صرفه جویی در مصرف انرژیحجم آب داخل دیگ :29 لیترطول دیگ : 928 میلی متر وزن دیگ :307 کیلو گرم سایز فلنچ لوله : 1/2-1 اینچ قطر دودکش: 180 میلی مترظرفیت ورودی(کیلو کالری):88800ظرفیت خروجی(کیلو کالری):80000برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوشمجهز به لوله...

  77,552,105 ریال 83,389,360 ریال 7%
  ارزان شد!
logo-samandehi