آخرین اطلاعیه های فروشگاه

چیلرها، چیلر تراکمی آبی، چیلر تراکمی هوایی، چیلر جذبی

قیمت های جدید، تصاویر و اطلاعات فنی انواع چیلر تراکمی آبی، چیلر هوایی و انواع چیلر جذبی

چیلرها، چیلر تراکمی آبی، چیلر تراکمی هوایی، چیلر جذبی 10 محصول وجود دارد

زیرشاخه ها

 • چیلر تراکمی آبی

  قیمت های جدید، رزومه و مشخصات کامل انواع چیلر تراکمی آبی تهویه، ساراول،سرما آفرین، سارائیل

 • چیلر تراکمی هوایی

  مشخصات فنی ، تصاویر و اطلاعات انواع چیلر های هوایی ال جی ، ساراول ،چیلر هوایی بی کلد

 • چیلر جذبی

  مشخصات فنی ، تصاویر و اطلاعات فنی انواع چیلر جذبی یکتا تهویه اروند، ابارا، چیلر جذبی روبر، سانیو

 • چیلر هواخنک

  چیلر هواخنک

logo-samandehi