آخرین اطلاعیه های فروشگاه

فن کوئل میدیا

قیمت های جدید و تصاویر و اطلاعات کامل فن کوئل میدیا

فن کوئل میدیا 38 محصول وجود دارد

در صفحه
 • 0 ریال

  جهت اطلاع از قیمت با شماره 02177500803 تماس حاصل فرمایید.ظرفیت هوادهی :300cfm دارای شیر سه راهه برقی قابلیت زمان بندی 24 ساعته مجهز به دریچه خودکار توزیع هوا12 ماه گارانتی

  0 ریال
 • 0 ریال

  جهت اطلاع از قیمت با شماره 02177500803 تماس حاصل فرمایید.ظرفیت هوادهی :400cfm دارای شیر سه راهه برقی قابلیت زمان بندی 24 ساعته مجهز به دریچه خودکار توزیع هوا12 ماه گارانتی

  0 ریال
 • 0 ریال

  جهت اطلاع از قیمت با شماره 02177500803 تماس حاصل فرمایید.ظرفیت هوادهی :600cfm دارای شیر سه راهه برقی قابلیت زمان بندی 24 ساعته مجهز به دریچه خودکار توزیع هوا12 ماه گارانتی

  0 ریال
 • 0 ریال

  جهت اطلاع از قیمت با شماره 02177500803 تماس حاصل فرمایید.ظرفیت هوادهی :500cfm دارای شیر سه راهه برقی قابلیت زمان بندی 24 ساعته مجهز به دریچه خودکار توزیع هوا12 ماه گارانتی

  0 ریال
 • 0 ریال

  جهت اطلاع از قیمت با شماره ۰۲۱۷۷۵۰۰۸۰۳ تماس حاصل فرمایید.ظرفیت هوادهی :300cfm مجهز به دریچه خودکار توزیع هوا قابلیت زمان بندی 24 ساعته مجهز به پمپ درین با قابلیت پمپاژ آب تا 75cm عملکرد کم صدا و آرام بدلیل فن گالوانیزه12 ماه گارانتی

  0 ریال
 • 0 ریال

  جهت اطلاع از قیمت با شماره ۰۲۱۷۷۵۰۰۸۰۳ تماس حاصل فرمایید.ظرفیت هوادهی :400cfm مجهز به دریچه خودکار توزیع هوا قابلیت زمان بندی 24 ساعته مجهز به پمپ درین با قابلیت پمپاژ آب تا 75cm عملکرد کم صدا و آرام بدلیل فن گالوانیزه12 ماه گارانتی

  0 ریال
 • 0 ریال

  جهت اطلاع از قیمت با شماره ۰۲۱۷۷۵۰۰۸۰۳ تماس حاصل فرمایید.ظرفیت هوادهی :600cfm مجهز به دریچه خودکار توزیع هوا قابلیت زمان بندی 24 ساعته مجهز به پمپ درین با قابلیت پمپاژ آب تا 75cm عملکرد کم صدا و آرام بدلیل فن گالوانیزه12 ماه گارانتی

  0 ریال
 • 0 ریال

  جهت اطلاع از قیمت با شماره ۰۲۱۷۷۵۰۰۸۰۳ تماس حاصل فرمایید.ظرفیت هوادهی :300cfm مجهز به دریچه خودکار توزیع هوا قابلیت زمان بندی 24 ساعته مجهز به پمپ درین با قابلیت پمپاژ آب تا 50cmمجهز به فن پیچی 3 بعدی به منظور کاهش مقاومت هوامجهز به ترموستات برروی فن کوئل با کنترل از راه دور با نمایشگر LCD12 ماه گارانتی

  0 ریال
 • 0 ریال

  جهت اطلاع از قیمت با شماره ۰۲۱۷۷۵۰۰۸۰۳ تماس حاصل فرمایید.ظرفیت هوادهی :400cfm مجهز به دریچه خودکار توزیع هوا قابلیت زمان بندی 24 ساعته مجهز به پمپ درین با قابلیت پمپاژ آب تا 50cmمجهز به فن پیچی 3 بعدی به منظور کاهش مقاومت هوامجهز به ترموستات برروی فن کوئل با کنترل از راه دور با نمایشگر LCD12 ماه گارانتی

  0 ریال
 • 0 ریال

  جهت اطلاع از قیمت با شماره ۰۲۱۷۷۵۰۰۸۰۳ تماس حاصل فرمایید.ظرفیت هوادهی :500cfm مجهز به دریچه خودکار توزیع هوا قابلیت زمان بندی 24 ساعته مجهز به پمپ درین با قابلیت پمپاژ آب تا 50cmمجهز به فن پیچی 3 بعدی به منظور کاهش مقاومت هوامجهز به ترموستات برروی فن کوئل با کنترل از راه دور با نمایشگر LCD12 ماه گارانتی

  0 ریال
 • 0 ریال

  جهت اطلاع از قیمت با شماره ۰۲۱۷۷۵۰۰۸۰۳ تماس حاصل فرمایید.ظرفیت هوادهی :600cfm مجهز به دریچه خودکار توزیع هوا قابلیت زمان بندی 24 ساعته مجهز به پمپ درین با قابلیت پمپاژ آب تا 75cmمجهز به فن پیچی 3 بعدی به منظور کاهش مقاومت هوامجهز به ترموستات برروی فن کوئل با کنترل از راه دور با نمایشگر LCDقابلیت اتصال به هوای تازه 12 ماه گارانتی

  0 ریال
 • 0 ریال

  جهت اطلاع از قیمت با شماره ۰۲۱۷۷۵۰۰۸۰۳ تماس حاصل فرمایید.ظرفیت هوادهی :750cfm مجهز به دریچه خودکار توزیع هوا قابلیت زمان بندی 24 ساعته مجهز به پمپ درین با قابلیت پمپاژ آب تا 75cmمجهز به فن پیچی 3 بعدی به منظور کاهش مقاومت هوامجهز به ترموستات برروی فن کوئل با کنترل از راه دور با نمایشگر LCDقابلیت اتصال به هوای تازه 12 ماه گارانتی

  0 ریال
 • 0 ریال

  جهت اطلاع از قیمت با شماره ۰۲۱۷۷۵۰۰۸۰۳ تماس حاصل فرمایید.ظرفیت هوادهی :850cfm مجهز به دریچه خودکار توزیع هوا قابلیت زمان بندی 24 ساعته مجهز به پمپ درین با قابلیت پمپاژ آب تا 75cmمجهز به فن پیچی 3 بعدی به منظور کاهش مقاومت هوامجهز به ترموستات برروی فن کوئل با کنترل از راه دور با نمایشگر LCDقابلیت اتصال به هوای تازه 12 ماه گارانتی

  0 ریال
 • 0 ریال

  جهت اطلاع از قیمت با شماره ۰۲۱۷۷۵۰۰۸۰۳ تماس حاصل فرمایید.ظرفیت هوادهی :950cfm مجهز به دریچه خودکار توزیع هوا قابلیت زمان بندی 24 ساعته مجهز به پمپ درین با قابلیت پمپاژ آب تا 75cmمجهز به فن پیچی 3 بعدی به منظور کاهش مقاومت هوامجهز به ترموستات برروی فن کوئل با کنترل از راه دور با نمایشگر LCDقابلیت اتصال به هوای تازه 12 ماه گارانتی

  0 ریال
 • 0 ریال

  جهت اطلاع از قیمت با شماره ۰۲۱۷۷۵۰۰۸۰۳ تماس حاصل فرمایید.ظرفیت هوادهی :1200cfm مجهز به دریچه خودکار توزیع هوا قابلیت زمان بندی 24 ساعته مجهز به پمپ درین با قابلیت پمپاژ آب تا 75cmمجهز به فن پیچی 3 بعدی به منظور کاهش مقاومت هوامجهز به ترموستات برروی فن کوئل با کنترل از راه دور با نمایشگر LCDقابلیت اتصال به هوای تازه 12 ماه گارانتی

  0 ریال
 • 0 ریال

  جهت اطلاع از قیمت با شماره ۰۲۱۷۷۵۰۰۸۰۳ تماس حاصل فرمایید.ظرفیت هوادهی :1500cfm مجهز به دریچه خودکار توزیع هوا قابلیت زمان بندی 24 ساعته مجهز به پمپ درین با قابلیت پمپاژ آب تا 75cmمجهز به فن پیچی 3 بعدی به منظور کاهش مقاومت هوامجهز به ترموستات برروی فن کوئل با کنترل از راه دور با نمایشگر LCDقابلیت اتصال به هوای تازه 12 ماه گارانتی

  0 ریال