آخرین اطلاعیه های فروشگاه

لیست محصولات این تولید کننده دیگ چدنی شوفاژ MI3

در صفحه
 • 285,594,770 ریال 307,091,150 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 14راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا پره چدنی با جذب انرژی بالا حجم آب داخل دیگ : 264 لیترطول دیگ : 1987 میلی متر وزن دیگ : 1735 کیلو گرم سایز فلنچ لوله : 3 اینچ قطر دودکش: 250 میلی مترظرفیت ورودی(کیلو کالری):597/700ظرفیت خروجی(کیلو کالری):560/000برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوشمجهز به لوله مقسم جهت توزیع آب بین پره ها...

  285,594,770 ریال 307,091,150 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 266,459,155 ریال 286,515,220 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 13راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا پره چدنی با جذب انرژی بالا حجم آب داخل دیگ : 245 لیترطول دیگ : 1854 میلی متر وزن دیگ : 1620 کیلو گرم سایز فلنچ لوله : 3 اینچ قطر دودکش: 250 میلی مترظرفیت ورودی(کیلو کالری):516/000ظرفیت خروجی(کیلو کالری):482/000برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوشمجهز به لوله مقسم جهت توزیع آب بین پره ها...

  266,459,155 ریال 286,515,220 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 247,325,567 ریال 265,941,470 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 12راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا پره چدنی با جذب انرژی بالا حجم آب داخل دیگ : 226 لیترطول دیگ : 1721 میلی متر وزن دیگ : 1505 کیلو گرم سایز فلنچ لوله : 3 اینچ قطر دودکش: 250 میلی مترظرفیت ورودی(کیلو کالری):443/760ظرفیت خروجی(کیلو کالری):413/000برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوشمجهز به لوله مقسم جهت توزیع آب بین پره ها...

  247,325,567 ریال 265,941,470 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 228,196,034 ریال 245,372,080 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 11راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا پره چدنی با جذب انرژی بالا حجم آب داخل دیگ : 207 لیترطول دیگ : 1588 میلی متر وزن دیگ : 1390 کیلو گرم سایز فلنچ لوله : 3 اینچ قطر دودکش: 250 میلی مترظرفیت ورودی(کیلو کالری):388/720ظرفیت خروجی(کیلو کالری):362/000برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوشمجهز به لوله مقسم جهت توزیع آب بین پره ها...

  228,196,034 ریال 245,372,080 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 209,061,433 ریال 224,797,240 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 10راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا پره چدنی با جذب انرژی بالا حجم آب داخل دیگ : 188 لیترطول دیگ : 1455 میلی متر وزن دیگ : 1275 کیلو گرم سایز فلنچ لوله : 3 اینچ قطر دودکش: 250 میلی مترظرفیت ورودی(کیلو کالری):333/680ظرفیت خروجی(کیلو کالری):310/000برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوشمجهز به لوله مقسم جهت توزیع آب بین پره ها...

  209,061,433 ریال 224,797,240 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 189,925,818 ریال 204,221,310 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 9راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا پره چدنی با جذب انرژی بالا حجم آب داخل دیگ : 169 لیترطول دیگ : 1321 میلی متر وزن دیگ : 1160 کیلو گرم سایز فلنچ لوله : 3 اینچ قطر دودکش: 250 میلی مترظرفیت ورودی(کیلو کالری):278/640ظرفیت خروجی(کیلو کالری):258/000برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوشمجهز به لوله مقسم جهت توزیع آب بین پره ها  5...

  189,925,818 ریال 204,221,310 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 181,408,711 ریال 195,063,130 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 11راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا پره چدنی با جذب انرژی بالا حجم آب داخل دیگ :156 لیترطول دیگ : 1566 میلی متر وزن دیگ :972کیلو گرم سایز فلنچ لوله : 1/2-2 اینچ قطر دودکش: 250 میلی مترظرفیت ورودی(کیلو کالری):362/920ظرفیت خروجی(کیلو کالری):326/800برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوشمجهز به لوله مقسم جهت توزیع آب بین پره ها...

  181,408,711 ریال 195,063,130 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 170,792,231 ریال 183,647,560 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 8راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا پره چدنی با جذب انرژی بالا حجم آب داخل دیگ : 150 لیترطول دیگ : 1188 میلی متر وزن دیگ : 1045 کیلو گرم سایز فلنچ لوله : 3 اینچ قطر دودکش: 250 میلی مترظرفیت ورودی(کیلو کالری):232/200ظرفیت خروجی(کیلو کالری):215/000برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوشمجهز به لوله مقسم جهت توزیع آب بین پره ها  5...

  170,792,231 ریال 183,647,560 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 165,464,224 ریال 177,918,520 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 10راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا پره چدنی با جذب انرژی بالا حجم آب داخل دیگ : 142 لیترطول دیگ : 1435 میلی متر وزن دیگ :890 کیلو گرم سایز فلنچ لوله : 1/2-2 اینچ قطر دودکش: 250 میلی مترظرفیت ورودی(کیلو کالری):324/220ظرفیت خروجی(کیلو کالری):292/400برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوشمجهز به لوله مقسم جهت توزیع آب بین پره ها...

  165,464,224 ریال 177,918,520 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 151,658,643 ریال 163,073,810 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 7راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا پره چدنی با جذب انرژی بالا حجم آب داخل دیگ : 131 لیترطول دیگ : 1055 میلی متر وزن دیگ : 930 کیلو گرم سایز فلنچ لوله : 3 اینچ قطر دودکش: 250 میلی مترظرفیت ورودی(کیلو کالری):186/620ظرفیت خروجی(کیلو کالری):172/000برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوشمجهز به لوله مقسم جهت توزیع آب بین پره ها  5...

  151,658,643 ریال 163,073,810 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 149,517,709 ریال 160,771,730 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 9راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا پره چدنی با جذب انرژی بالا حجم آب داخل دیگ : 128 لیترطول دیگ : 1304 میلی متر وزن دیگ :808 کیلو گرم سایز فلنچ لوله : 1/2-2 اینچ قطر دودکش: 250 میلی مترظرفیت ورودی(کیلو کالری):282/940ظرفیت خروجی(کیلو کالری):258/000برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوشمجهز به لوله مقسم جهت توزیع آب بین پره ها...

  149,517,709 ریال 160,771,730 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 133,573,222 ریال 143,627,120 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 8راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا پره چدنی با جذب انرژی بالا حجم آب داخل دیگ : 114 لیترطول دیگ : 1173 میلی متر وزن دیگ :726 کیلو گرم سایز فلنچ لوله : 1/2-2 اینچ قطر دودکش: 250 میلی مترظرفیت ورودی(کیلو کالری):247/680ظرفیت خروجی(کیلو کالری):225/320برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوشمجهز به لوله مقسم جهت توزیع آب بین پره ها...

  133,573,222 ریال 143,627,120 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 117,627,721 ریال 126,481,420 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 7راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا پره چدنی با جذب انرژی بالا حجم آب داخل دیگ : 100 لیترطول دیگ : 1042 میلی متر وزن دیگ : 644 کیلو گرم سایز فلنچ لوله : 1/2-2 اینچ قطر دودکش: 250 میلی مترظرفیت ورودی(کیلو کالری):210/700ظرفیت خروجی(کیلو کالری):191/780برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوشمجهز به لوله مقسم جهت توزیع آب بین پره ها...

  117,627,721 ریال 126,481,420 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 101,683,233 ریال 109,336,810 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 6راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا پره چدنی با جذب انرژی بالا حجم آب داخل دیگ : 86 لیترطول دیگ : 911 میلی متر وزن دیگ : 562 کیلو گرم سایز فلنچ لوله : 1/2-2 اینچ قطر دودکش: 250 میلی مترظرفیت ورودی(کیلو کالری):173/720ظرفیت خروجی(کیلو کالری):158/240برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوشمجهز به لوله مقسم جهت توزیع آب بین پره ها...

  101,683,233 ریال 109,336,810 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 85,735,705 ریال 92,188,930 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 5راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا پره چدنی با جذب انرژی بالا حجم آب داخل دیگ : 72 لیترطول دیگ : 780 میلی متر وزن دیگ : 480 کیلو گرم سایز فلنچ لوله : 1/2-2 اینچ قطر دودکش: 250 میلی مترظرفیت ورودی(کیلو کالری):135/880ظرفیت خروجی(کیلو کالری):123/840برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوشمجهز به لوله مقسم جهت توزیع آب بین پره ها...

  85,735,705 ریال 92,188,930 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 70,417,684 ریال 75,717,940 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 4راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا پره چدنی با جذب انرژی بالا حجم آب داخل دیگ : 58 لیترطول دیگ : 649 میلی متر وزن دیگ : 398 کیلو گرم سایز فلنچ لوله : 1/2-2 اینچ قطر دودکش: 250 میلی مترظرفیت ورودی(کیلو کالری):98/900ظرفیت خروجی(کیلو کالری):90/300برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوشمجهز به لوله مقسم جهت توزیع آب بین پره ها...

  70,417,684 ریال 75,717,940 ریال 7%
  ارزان شد!
logo-samandehi