آخرین اطلاعیه های فروشگاه

لیست محصولات این تولید کننده دیگ چدنی شوفاژ MI3

در صفحه
 • 1,157,636,290 ریال 1,286,262,544 ریال 10%
  جدید

  قبل از خرید قیمت استعلام گردد تعداد پره : 16حجم آب داخل دیگ : 640 لیترطول دیگ : 3070 میلی متر وزن دیگ : 3825 کیلو گرم ظرفیت ورودی(کیلو کالری):1/327/170ظرفیت خروجی(کیلو کالری):1/203/78310سال گارانتی 

  1,157,636,290 ریال 1,286,262,544 ریال 10%
  ارزان شد!
 • 1,076,397,953 ریال 1,195,997,726 ریال 10%
  جدید

  قبل از خرید قیمت استعلام گرددتعداد پره : 15حجم آب داخل دیگ : 600 لیترطول دیگ : 2887 میلی متر وزن دیگ : 3595 کیلو گرم ظرفیت ورودی(کیلو کالری):1/213/413ظرفیت خروجی(کیلو کالری):1/100/60210سال گارانتی 

  1,076,397,953 ریال 1,195,997,726 ریال 10%
  ارزان شد!
 • 995,159,616 ریال 1,105,732,907 ریال 10%
  جدید

  قبل از خرید قیمت استعلام گرددتعداد پره : 14حجم آب داخل دیگ : 560 لیترطول دیگ : 2704 میلی متر وزن دیگ : 3360 کیلو گرم ظرفیت ورودی(کیلو کالری):1/099/669ظرفیت خروجی(کیلو کالری):997/40010سال گارانتی 

  995,159,616 ریال 1,105,732,907 ریال 10%
  ارزان شد!
 • 913,923,282 ریال 1,015,470,313 ریال 10%
  جدید

  قبل از خرید قیمت استعلام گردد تعداد پره : 13حجم آب داخل دیگ : 520 لیترطول دیگ : 2521 میلی متر وزن دیگ : 3130 کیلو گرم ظرفیت ورودی(کیلو کالری):1/004/851ظرفیت خروجی(کیلو کالری):911/40010سال گارانتی 

  913,923,282 ریال 1,015,470,313 ریال 10%
  ارزان شد!
 • 832,684,945 ریال 925,205,494 ریال 10%
  جدید

  قبل از خرید قیمت استعلام گردد تعداد پره : 12حجم آب داخل دیگ : 480 لیترطول دیگ : 2338 میلی متر وزن دیگ : 2895کیلو گرم ظرفیت ورودی(کیلو کالری):911/148ظرفیت خروجی(کیلو کالری):825/50010سال گارانتی 

  832,684,945 ریال 925,205,494 ریال 10%
  ارزان شد!
 • 751,448,609 ریال 834,942,899 ریال 10%
  جدید

  قبل از خرید قیمت استعلام گردد تعداد پره : 11حجم آب داخل دیگ : 440 لیترطول دیگ : 2155 میلی متر وزن دیگ : 2665کیلو گرم ظرفیت ورودی(کیلو کالری):826/630ظرفیت خروجی(کیلو کالری):748/10010سال گارانتی 

  751,448,609 ریال 834,942,899 ریال 10%
  ارزان شد!
 • 670,210,273 ریال 744,678,081 ریال 10%
  جدید

  قبل از خرید قیمت استعلام گردد تعداد پره : 10حجم آب داخل دیگ : 400 لیترطول دیگ : 1972 میلی متر وزن دیگ : 2435کیلو گرم ظرفیت ورودی(کیلو کالری):742/746ظرفیت خروجی(کیلو کالری):670/70010سال گارانتی 

  670,210,273 ریال 744,678,081 ریال 10%
  ارزان شد!
 • 588,970,936 ریال 654,412,151 ریال 10%
  جدید

  قبل از خرید قیمت استعلام گردد تعداد پره : 9حجم آب داخل دیگ : 360 لیترطول دیگ : 1789 میلی متر وزن دیگ : 2200کیلو گرم ظرفیت ورودی(کیلو کالری):657/761ظرفیت خروجی(کیلو کالری):593/30010سال گارانتی 

  588,970,936 ریال 654,412,151 ریال 10%
  ارزان شد!
 • 507,734,600 ریال 564,149,556 ریال 10%
  جدید

  قبل از خرید قیمت استعلام گرددتعداد پره : 8حجم آب داخل دیگ : 320 لیترطول دیگ : 1606 میلی متر وزن دیگ : 1970کیلو گرم ظرفیت ورودی(کیلو کالری):573/222ظرفیت خروجی(کیلو کالری):515/90010سال گارانتی 

  507,734,600 ریال 564,149,556 ریال 10%
  ارزان شد!
 • 474,961,294 ریال 527,734,771 ریال 10%
  جدید

  تعداد پره : 14راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا پره چدنی با جذب انرژی بالا حجم آب داخل دیگ : 264 لیترطول دیگ : 1987 میلی متر وزن دیگ : 1735 کیلو گرم سایز فلنچ لوله : 3 اینچ قطر دودکش: 250 میلی مترظرفیت ورودی(کیلو کالری):597/700ظرفیت خروجی(کیلو کالری):560/000برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوشمجهز به لوله مقسم جهت توزیع آب بین پره ها...

  474,961,294 ریال 527,734,771 ریال 10%
  ارزان شد!
 • 443,137,574 ریال 492,375,082 ریال 10%
  جدید

  تعداد پره : 13راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا پره چدنی با جذب انرژی بالا حجم آب داخل دیگ : 245 لیترطول دیگ : 1854 میلی متر وزن دیگ : 1620 کیلو گرم سایز فلنچ لوله : 3 اینچ قطر دودکش: 250 میلی مترظرفیت ورودی(کیلو کالری):516/000ظرفیت خروجی(کیلو کالری):482/000برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوشمجهز به لوله مقسم جهت توزیع آب بین پره ها...

  443,137,574 ریال 492,375,082 ریال 10%
  ارزان شد!
 • 411,316,859 ریال 457,018,732 ریال 10%
  جدید

  تعداد پره : 12راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا پره چدنی با جذب انرژی بالا حجم آب داخل دیگ : 226 لیترطول دیگ : 1721 میلی متر وزن دیگ : 1505 کیلو گرم سایز فلنچ لوله : 3 اینچ قطر دودکش: 250 میلی مترظرفیت ورودی(کیلو کالری):443/760ظرفیت خروجی(کیلو کالری):413/000برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوشمجهز به لوله مقسم جهت توزیع آب بین پره ها...

  411,316,859 ریال 457,018,732 ریال 10%
  ارزان شد!
 • 397,560,335 ریال 441,733,705 ریال 10%
  جدید

  تعداد پره : 15سبک و کم حجم راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا صرفه جویی در مصرف انرژیحجم آب داخل دیگ :287 لیترطول دیگ :2015میلی متر وزن دیگ :1300کیلو گرم فشار کاری : 4ظرفیت ورودی(کیلو کالری):349000ظرفیت خروجی(کیلو کالری):300000منطبق با آخرین محصولات گرمایشی اروپانصب سریع و آسان 

  397,560,335 ریال 441,733,705 ریال 10%
  ارزان شد!
 • 379,504,147 ریال 421,671,274 ریال 10%
  جدید

  تعداد پره : 11راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا پره چدنی با جذب انرژی بالا حجم آب داخل دیگ : 207 لیترطول دیگ : 1588 میلی متر وزن دیگ : 1390 کیلو گرم سایز فلنچ لوله : 3 اینچ قطر دودکش: 250 میلی مترظرفیت ورودی(کیلو کالری):388/720ظرفیت خروجی(کیلو کالری):362/000برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوشمجهز به لوله مقسم جهت توزیع آب بین پره ها...

  379,504,147 ریال 421,671,274 ریال 10%
  ارزان شد!
 • 374,245,418 ریال 415,828,242 ریال 10%
  جدید

  تعداد پره : 14سبک و کم حجم راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا صرفه جویی در مصرف انرژیحجم آب داخل دیگ :268 لیترطول دیگ : 1880میلی متر وزن دیگ :1222کیلو گرم فشار کاری : 4ظرفیت ورودی(کیلو کالری):325000ظرفیت خروجی(کیلو کالری):280000منطبق با آخرین محصولات گرمایشی اروپانصب سریع و آسان 

  374,245,418 ریال 415,828,242 ریال 10%
  ارزان شد!
 • 350,772,638 ریال 389,747,376 ریال 10%
  جدید

  تعداد پره : 13سبک و کم حجم راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا صرفه جویی در مصرف انرژیحجم آب داخل دیگ :249 لیترطول دیگ : 1745میلی متر وزن دیگ :1144کیلو گرم فشار کاری : 4ظرفیت ورودی(کیلو کالری):302000ظرفیت خروجی(کیلو کالری):260000منطبق با آخرین محصولات گرمایشی اروپانصب سریع و آسان 

  350,772,638 ریال 389,747,376 ریال 10%
  ارزان شد!
logo-samandehi