فروش ویژه

آخرین اطلاعیه های فروشگاه

لیست محصولات این تولید کننده دیگ چدنی شوفاژ MI3

در صفحه
 • 694,373,668 ریال 746,638,353 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 16حجم آب داخل دیگ : 640 لیترطول دیگ : 3070 میلی متر وزن دیگ : 3825 کیلو گرم ظرفیت ورودی(کیلو کالری):1/327/170ظرفیت خروجی(کیلو کالری):1/203/78310سال گارانتی 

  694,373,668 ریال 746,638,353 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 645,644,810 ریال 694,241,731 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 15حجم آب داخل دیگ : 600 لیترطول دیگ : 2887 میلی متر وزن دیگ : 3595 کیلو گرم ظرفیت ورودی(کیلو کالری):1/213/413ظرفیت خروجی(کیلو کالری):1/100/60210سال گارانتی 

  645,644,810 ریال 694,241,731 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 596,917,068 ریال 641,846,310 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 14حجم آب داخل دیگ : 560 لیترطول دیگ : 2704 میلی متر وزن دیگ : 3360 کیلو گرم ظرفیت ورودی(کیلو کالری):1/099/669ظرفیت خروجی(کیلو کالری):997/40010سال گارانتی 

  596,917,068 ریال 641,846,310 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 548,189,326 ریال 589,450,888 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 13حجم آب داخل دیگ : 520 لیترطول دیگ : 2521 میلی متر وزن دیگ : 3130 کیلو گرم ظرفیت ورودی(کیلو کالری):1/004/851ظرفیت خروجی(کیلو کالری):911/40010سال گارانتی 

  548,189,326 ریال 589,450,888 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 499,461,584 ریال 537,055,467 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 12حجم آب داخل دیگ : 480 لیترطول دیگ : 2338 میلی متر وزن دیگ : 2895کیلو گرم ظرفیت ورودی(کیلو کالری):911/148ظرفیت خروجی(کیلو کالری):825/50010سال گارانتی 

  499,461,584 ریال 537,055,467 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 450,733,844 ریال 484,660,047 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 11حجم آب داخل دیگ : 440 لیترطول دیگ : 2155 میلی متر وزن دیگ : 2665کیلو گرم ظرفیت ورودی(کیلو کالری):826/630ظرفیت خروجی(کیلو کالری):748/10010سال گارانتی 

  450,733,844 ریال 484,660,047 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 402,006,102 ریال 432,264,626 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 10حجم آب داخل دیگ : 400 لیترطول دیگ : 1972 میلی متر وزن دیگ : 2435کیلو گرم ظرفیت ورودی(کیلو کالری):742/746ظرفیت خروجی(کیلو کالری):670/70010سال گارانتی 

  402,006,102 ریال 432,264,626 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 353,277,244 ریال 379,868,004 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 9حجم آب داخل دیگ : 360 لیترطول دیگ : 1789 میلی متر وزن دیگ : 2200کیلو گرم ظرفیت ورودی(کیلو کالری):657/761ظرفیت خروجی(کیلو کالری):593/30010سال گارانتی 

  353,277,244 ریال 379,868,004 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 304,549,501 ریال 327,472,582 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 8حجم آب داخل دیگ : 320 لیترطول دیگ : 1606 میلی متر وزن دیگ : 1970کیلو گرم ظرفیت ورودی(کیلو کالری):573/222ظرفیت خروجی(کیلو کالری):515/90010سال گارانتی 

  304,549,501 ریال 327,472,582 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 259,632,525 ریال 279,174,758 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 14راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا پره چدنی با جذب انرژی بالا حجم آب داخل دیگ : 264 لیترطول دیگ : 1987 میلی متر وزن دیگ : 1735 کیلو گرم سایز فلنچ لوله : 3 اینچ قطر دودکش: 250 میلی مترظرفیت ورودی(کیلو کالری):597/700ظرفیت خروجی(کیلو کالری):560/000برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوشمجهز به لوله مقسم جهت توزیع آب بین پره ها...

  259,632,525 ریال 279,174,758 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 242,235,506 ریال 260,468,286 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 13راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا پره چدنی با جذب انرژی بالا حجم آب داخل دیگ : 245 لیترطول دیگ : 1854 میلی متر وزن دیگ : 1620 کیلو گرم سایز فلنچ لوله : 3 اینچ قطر دودکش: 250 میلی مترظرفیت ورودی(کیلو کالری):516/000ظرفیت خروجی(کیلو کالری):482/000برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوشمجهز به لوله مقسم جهت توزیع آب بین پره ها...

  242,235,506 ریال 260,468,286 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 224,841,838 ریال 241,765,417 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 12راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا پره چدنی با جذب انرژی بالا حجم آب داخل دیگ : 226 لیترطول دیگ : 1721 میلی متر وزن دیگ : 1505 کیلو گرم سایز فلنچ لوله : 3 اینچ قطر دودکش: 250 میلی مترظرفیت ورودی(کیلو کالری):443/760ظرفیت خروجی(کیلو کالری):413/000برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوشمجهز به لوله مقسم جهت توزیع آب بین پره ها...

  224,841,838 ریال 241,765,417 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 207,451,521 ریال 223,066,152 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 11راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا پره چدنی با جذب انرژی بالا حجم آب داخل دیگ : 207 لیترطول دیگ : 1588 میلی متر وزن دیگ : 1390 کیلو گرم سایز فلنچ لوله : 3 اینچ قطر دودکش: 250 میلی مترظرفیت ورودی(کیلو کالری):388/720ظرفیت خروجی(کیلو کالری):362/000برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوشمجهز به لوله مقسم جهت توزیع آب بین پره ها...

  207,451,521 ریال 223,066,152 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 190,056,737 ریال 204,362,083 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 10راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا پره چدنی با جذب انرژی بالا حجم آب داخل دیگ : 188 لیترطول دیگ : 1455 میلی متر وزن دیگ : 1275 کیلو گرم سایز فلنچ لوله : 3 اینچ قطر دودکش: 250 میلی مترظرفیت ورودی(کیلو کالری):333/680ظرفیت خروجی(کیلو کالری):310/000برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوشمجهز به لوله مقسم جهت توزیع آب بین پره ها...

  190,056,737 ریال 204,362,083 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 172,660,835 ریال 185,656,812 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 9راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا پره چدنی با جذب انرژی بالا حجم آب داخل دیگ : 169 لیترطول دیگ : 1321 میلی متر وزن دیگ : 1160 کیلو گرم سایز فلنچ لوله : 3 اینچ قطر دودکش: 250 میلی مترظرفیت ورودی(کیلو کالری):278/640ظرفیت خروجی(کیلو کالری):258/000برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوشمجهز به لوله مقسم جهت توزیع آب بین پره ها  5...

  172,660,835 ریال 185,656,812 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 164,917,583 ریال 177,330,734 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 11راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا پره چدنی با جذب انرژی بالا حجم آب داخل دیگ :156 لیترطول دیگ : 1566 میلی متر وزن دیگ :972کیلو گرم سایز فلنچ لوله : 1/2-2 اینچ قطر دودکش: 250 میلی مترظرفیت ورودی(کیلو کالری):362/920ظرفیت خروجی(کیلو کالری):326/800برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوشمجهز به لوله مقسم جهت توزیع آب بین پره ها...

  164,917,583 ریال 177,330,734 ریال 7%
  ارزان شد!
logo-samandehi