فروش ویژه

آخرین اطلاعیه های فروشگاه

لیست محصولات این تولید کننده دیگ چدنی شوفاژ MI3

در صفحه
 • 259,632,525 ریال 279,174,758 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 14راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا پره چدنی با جذب انرژی بالا حجم آب داخل دیگ : 264 لیترطول دیگ : 1987 میلی متر وزن دیگ : 1735 کیلو گرم سایز فلنچ لوله : 3 اینچ قطر دودکش: 250 میلی مترظرفیت ورودی(کیلو کالری):597/700ظرفیت خروجی(کیلو کالری):560/000برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوشمجهز به لوله مقسم جهت توزیع آب بین پره ها...

  259,632,525 ریال 279,174,758 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 242,235,506 ریال 260,468,286 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 13راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا پره چدنی با جذب انرژی بالا حجم آب داخل دیگ : 245 لیترطول دیگ : 1854 میلی متر وزن دیگ : 1620 کیلو گرم سایز فلنچ لوله : 3 اینچ قطر دودکش: 250 میلی مترظرفیت ورودی(کیلو کالری):516/000ظرفیت خروجی(کیلو کالری):482/000برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوشمجهز به لوله مقسم جهت توزیع آب بین پره ها...

  242,235,506 ریال 260,468,286 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 224,841,838 ریال 241,765,417 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 12راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا پره چدنی با جذب انرژی بالا حجم آب داخل دیگ : 226 لیترطول دیگ : 1721 میلی متر وزن دیگ : 1505 کیلو گرم سایز فلنچ لوله : 3 اینچ قطر دودکش: 250 میلی مترظرفیت ورودی(کیلو کالری):443/760ظرفیت خروجی(کیلو کالری):413/000برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوشمجهز به لوله مقسم جهت توزیع آب بین پره ها...

  224,841,838 ریال 241,765,417 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 207,451,521 ریال 223,066,152 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 11راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا پره چدنی با جذب انرژی بالا حجم آب داخل دیگ : 207 لیترطول دیگ : 1588 میلی متر وزن دیگ : 1390 کیلو گرم سایز فلنچ لوله : 3 اینچ قطر دودکش: 250 میلی مترظرفیت ورودی(کیلو کالری):388/720ظرفیت خروجی(کیلو کالری):362/000برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوشمجهز به لوله مقسم جهت توزیع آب بین پره ها...

  207,451,521 ریال 223,066,152 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 190,056,737 ریال 204,362,083 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 10راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا پره چدنی با جذب انرژی بالا حجم آب داخل دیگ : 188 لیترطول دیگ : 1455 میلی متر وزن دیگ : 1275 کیلو گرم سایز فلنچ لوله : 3 اینچ قطر دودکش: 250 میلی مترظرفیت ورودی(کیلو کالری):333/680ظرفیت خروجی(کیلو کالری):310/000برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوشمجهز به لوله مقسم جهت توزیع آب بین پره ها...

  190,056,737 ریال 204,362,083 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 172,660,835 ریال 185,656,812 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 9راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا پره چدنی با جذب انرژی بالا حجم آب داخل دیگ : 169 لیترطول دیگ : 1321 میلی متر وزن دیگ : 1160 کیلو گرم سایز فلنچ لوله : 3 اینچ قطر دودکش: 250 میلی مترظرفیت ورودی(کیلو کالری):278/640ظرفیت خروجی(کیلو کالری):258/000برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوشمجهز به لوله مقسم جهت توزیع آب بین پره ها  5...

  172,660,835 ریال 185,656,812 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 164,917,583 ریال 177,330,734 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 11راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا پره چدنی با جذب انرژی بالا حجم آب داخل دیگ :156 لیترطول دیگ : 1566 میلی متر وزن دیگ :972کیلو گرم سایز فلنچ لوله : 1/2-2 اینچ قطر دودکش: 250 میلی مترظرفیت ورودی(کیلو کالری):362/920ظرفیت خروجی(کیلو کالری):326/800برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوشمجهز به لوله مقسم جهت توزیع آب بین پره ها...

  164,917,583 ریال 177,330,734 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 155,266,050 ریال 166,952,742 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 8راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا پره چدنی با جذب انرژی بالا حجم آب داخل دیگ : 150 لیترطول دیگ : 1188 میلی متر وزن دیگ : 1045 کیلو گرم سایز فلنچ لوله : 3 اینچ قطر دودکش: 250 میلی مترظرفیت ورودی(کیلو کالری):232/200ظرفیت خروجی(کیلو کالری):215/000برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوشمجهز به لوله مقسم جهت توزیع آب بین پره ها  5...

  155,266,050 ریال 166,952,742 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 150,421,647 ریال 161,743,706 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 10راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا پره چدنی با جذب انرژی بالا حجم آب داخل دیگ : 142 لیترطول دیگ : 1435 میلی متر وزن دیگ :890 کیلو گرم سایز فلنچ لوله : 1/2-2 اینچ قطر دودکش: 250 میلی مترظرفیت ورودی(کیلو کالری):324/220ظرفیت خروجی(کیلو کالری):292/400برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوشمجهز به لوله مقسم جهت توزیع آب بین پره ها...

  150,421,647 ریال 161,743,706 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 137,871,266 ریال 148,248,673 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 7راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا پره چدنی با جذب انرژی بالا حجم آب داخل دیگ : 131 لیترطول دیگ : 1055 میلی متر وزن دیگ : 930 کیلو گرم سایز فلنچ لوله : 3 اینچ قطر دودکش: 250 میلی مترظرفیت ورودی(کیلو کالری):186/620ظرفیت خروجی(کیلو کالری):172/000برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوشمجهز به لوله مقسم جهت توزیع آب بین پره ها  5...

  137,871,266 ریال 148,248,673 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 135,925,711 ریال 146,156,679 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 9راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا پره چدنی با جذب انرژی بالا حجم آب داخل دیگ : 128 لیترطول دیگ : 1304 میلی متر وزن دیگ :808 کیلو گرم سایز فلنچ لوله : 1/2-2 اینچ قطر دودکش: 250 میلی مترظرفیت ورودی(کیلو کالری):282/940ظرفیت خروجی(کیلو کالری):258/000برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوشمجهز به لوله مقسم جهت توزیع آب بین پره ها...

  135,925,711 ریال 146,156,679 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 121,429,775 ریال 130,569,651 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 8راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا پره چدنی با جذب انرژی بالا حجم آب داخل دیگ : 114 لیترطول دیگ : 1173 میلی متر وزن دیگ :726 کیلو گرم سایز فلنچ لوله : 1/2-2 اینچ قطر دودکش: 250 میلی مترظرفیت ورودی(کیلو کالری):247/680ظرفیت خروجی(کیلو کالری):225/320برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوشمجهز به لوله مقسم جهت توزیع آب بین پره ها...

  121,429,775 ریال 130,569,651 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 106,935,008 ریال 114,983,880 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 7راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا پره چدنی با جذب انرژی بالا حجم آب داخل دیگ : 100 لیترطول دیگ : 1042 میلی متر وزن دیگ : 644 کیلو گرم سایز فلنچ لوله : 1/2-2 اینچ قطر دودکش: 250 میلی مترظرفیت ورودی(کیلو کالری):210/700ظرفیت خروجی(کیلو کالری):191/780برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوشمجهز به لوله مقسم جهت توزیع آب بین پره ها...

  106,935,008 ریال 114,983,880 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 92,439,072 ریال 99,396,852 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 6راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا پره چدنی با جذب انرژی بالا حجم آب داخل دیگ : 86 لیترطول دیگ : 911 میلی متر وزن دیگ : 562 کیلو گرم سایز فلنچ لوله : 1/2-2 اینچ قطر دودکش: 250 میلی مترظرفیت ورودی(کیلو کالری):173/720ظرفیت خروجی(کیلو کالری):158/240برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوشمجهز به لوله مقسم جهت توزیع آب بین پره ها...

  92,439,072 ریال 99,396,852 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 77,941,966 ریال 83,808,566 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 5راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا پره چدنی با جذب انرژی بالا حجم آب داخل دیگ : 72 لیترطول دیگ : 780 میلی متر وزن دیگ : 480 کیلو گرم سایز فلنچ لوله : 1/2-2 اینچ قطر دودکش: 250 میلی مترظرفیت ورودی(کیلو کالری):135/880ظرفیت خروجی(کیلو کالری):123/840برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوشمجهز به لوله مقسم جهت توزیع آب بین پره ها...

  77,941,966 ریال 83,808,566 ریال 7%
  ارزان شد!
 • 63,446,031 ریال 68,221,539 ریال 7%
  جدید

  تعداد پره : 4راندمان بالای 90 درصد طراحی ویژه و ظاهر زیبا پره چدنی با جذب انرژی بالا حجم آب داخل دیگ : 58 لیترطول دیگ : 649 میلی متر وزن دیگ : 398 کیلو گرم سایز فلنچ لوله : 1/2-2 اینچ قطر دودکش: 250 میلی مترظرفیت ورودی(کیلو کالری):98/900ظرفیت خروجی(کیلو کالری):90/300برای گرم کردن آب تا دمای پایین تر از نقطه جوشمجهز به لوله مقسم جهت توزیع آب بین پره ها...

  63,446,031 ریال 68,221,539 ریال 7%
  ارزان شد!
logo-samandehi