آخرین اطلاعیه های فروشگاه

فن کوئل تراست

قیمت های جدید و تصاویر و اطلاعات کامل فن کوئل تراست 

فن کوئل تراست 29 محصول وجود دارد

در صفحه
 • 159,565,000 ریال 164,500,000 ریال 3%
  جدید

  زمان تحویل 72 ساعت کاری (انبار استان شیراز)قابلیت اتصال به هوای آزاد دارای فن سانتریفیوژ 3 سرعته دارای فشار استاتیکی بالا (70 و 100 پاسکال)ابعاد دستگاه(بدون هیتر برقی) :809*400*1290(W*D*H)(mm)ابعاد دستگاه(با هیتر برقی) :874*400*1290(W*D*H)(mm)دارای گرمکن برقی 5 و 10 کیلو وات در مدل های همراه با هیترسرویس و نگهداری آساننصب سریع و آسان 

  159,565,000 ریال 164,500,000 ریال 3%
  ارزان شد!
 • 147,925,000 ریال 152,500,000 ریال 3%
  جدید

  زمان تحویل 72 ساعت کاری (انبار استان شیراز)قابلیت اتصال به هوای آزاد دارای فن سانتریفیوژ 3 سرعته دارای فشار استاتیکی بالا (70 و 100 پاسکال)ابعاد دستگاه(بدون هیتر برقی) :809*400*1290(W*D*H)(mm)ابعاد دستگاه(با هیتر برقی) :874*400*1290(W*D*H)(mm)دارای گرمکن برقی 5 و 10 کیلو وات در مدل های همراه با هیترسرویس و نگهداری آساننصب سریع و آسان 

  147,925,000 ریال 152,500,000 ریال 3%
  ارزان شد!
 • 145,985,000 ریال 150,500,000 ریال 3%
  جدید

  زمان تحویل 72 ساعت کاری (انبار استان شیراز)قابلیت اتصال به هوای آزاد دارای فن سانتریفیوژ 3 سرعته دارای فشار استاتیکی بالا (70 و 100 پاسکال)ابعاد دستگاه(بدون هیتر برقی) :809*400*1290(W*D*H)(mm)ابعاد دستگاه(با هیتر برقی) :874*400*1290(W*D*H)(mm)دارای گرمکن برقی 5 و 10 کیلو وات در مدل های همراه با هیترسرویس و نگهداری آساننصب سریع و آسان 

  145,985,000 ریال 150,500,000 ریال 3%
  ارزان شد!
 • 138,225,000 ریال 142,500,000 ریال 3%
  جدید

  زمان تحویل 72 ساعت کاری (انبار استان شیراز)دارای تایمر ON/OFF  دارای دریچه خودکار توزیع هوااشغال فضای کم در سقف کاذب توزیع یکنواختی هوا در محیط طراحی فشرده و نصب و نگهداری آسان ابعاد دستگاه:840*300*840(W*D*H)(mm)ابعاد پنل:950*45*950(W*D*H)(mm)دارای فن پیچشی 3 بعدی به منظور کاهش مقاوت هوا

  138,225,000 ریال 142,500,000 ریال 3%
  ارزان شد!
 • 125,615,000 ریال 129,500,000 ریال 3%
  جدید

  زمان تحویل 72 ساعت کاری (انبار استان شیراز)دارای تایمر ON/OFF  دارای دریچه خودکار توزیع هوااشغال فضای کم در سقف کاذب توزیع یکنواختی هوا در محیط طراحی فشرده و نصب و نگهداری آسان ابعاد دستگاه:840*300*840(W*D*H)(mm)ابعاد پنل:950*45*950(W*D*H)(mm)دارای فن پیچشی 3 بعدی به منظور کاهش مقاوت هوا

  125,615,000 ریال 129,500,000 ریال 3%
  ارزان شد!
 • 115,915,000 ریال 119,500,000 ریال 3%
  جدید

  زمان تحویل 72 ساعت کاری (انبار استان شیراز)دارای تایمر ON/OFF  دارای دریچه خودکار توزیع هوااشغال فضای کم در سقف کاذب توزیع یکنواختی هوا در محیط طراحی فشرده و نصب و نگهداری آسان ابعاد دستگاه:840*300*840(W*D*H)(mm)ابعاد پنل:950*45*950(W*D*H)(mm)دارای فن پیچشی 3 بعدی به منظور کاهش مقاوت هوا

  115,915,000 ریال 119,500,000 ریال 3%
  ارزان شد!
 • 113,975,000 ریال 117,500,000 ریال 3%
  جدید

  زمان تحویل 72 ساعت کاری (انبار استان شیراز)دارای تایمر ON/OFF  دارای دریچه خودکار توزیع هوااشغال فضای کم در سقف کاذب توزیع یکنواختی هوا در محیط طراحی فشرده و نصب و نگهداری آسان ابعاد دستگاه:840*300*840(W*D*H)(mm)ابعاد پنل:950*45*950(W*D*H)(mm)دارای فن پیچشی 3 بعدی به منظور کاهش مقاوت هوا

  113,975,000 ریال 117,500,000 ریال 3%
  ارزان شد!
 • 108,155,000 ریال 111,500,000 ریال 3%
  جدید

  زمان تحویل 72 ساعت کاری (انبار استان شیراز)قابلیت اتصال به هوای آزاد دارای فن سانتریفیوژ 3 سرعته دارای فشار استاتیکی بالا (70 و 100 پاسکال)ابعاد دستگاه(بدون هیتر برقی) :816*400*946(W*D*H)(mm)ابعاد دستگاه(با هیتر برقی) :876*400*946(W*D*H)(mm)دارای گرمکن برقی 5 و 10 کیلو وات در مدل های همراه با هیترسرویس و نگهداری آساننصب سریع و آسان 

  108,155,000 ریال 111,500,000 ریال 3%
  ارزان شد!
 • 105,245,000 ریال 108,500,000 ریال 3%
  جدید

  زمان تحویل 72 ساعت کاری (انبار استان شیراز)دارای تایمر ON/OFF  دارای دریچه خودکار توزیع هوااشغال فضای کم در سقف کاذب توزیع یکنواختی هوا در محیط طراحی فشرده و نصب و نگهداری آسان ابعاد دستگاه:840*230*840(W*D*H)(mm)ابعاد پنل:950*45*950(W*D*H)(mm)دارای فن پیچشی 3 بعدی به منظور کاهش مقاوت هوا

  105,245,000 ریال 108,500,000 ریال 3%
  ارزان شد!
 • 102,335,000 ریال 105,500,000 ریال 3%
  جدید

  زمان تحویل 72 ساعت کاری (انبار استان شیراز)قابلیت اتصال به هوای آزاد دارای فن سانتریفیوژ 3 سرعته دارای فشار استاتیکی بالا (70 و 100 پاسکال)ابعاد دستگاه(بدون هیتر برقی) :816*400*946(W*D*H)(mm)ابعاد دستگاه(با هیتر برقی) :876*400*946(W*D*H)(mm)دارای گرمکن برقی 5 و 10 کیلو وات در مدل های همراه با هیترسرویس و نگهداری آساننصب سریع و آسان 

  102,335,000 ریال 105,500,000 ریال 3%
  ارزان شد!
 • 99,425,000 ریال 102,500,000 ریال 3%
  جدید

  زمان تحویل 72 ساعت کاری (انبار استان شیراز)دارای تایمر ON/OFF  دارای دریچه خودکار توزیع هوااشغال فضای کم در سقف کاذب توزیع یکنواختی هوا در محیط طراحی فشرده و نصب و نگهداری آسان ابعاد دستگاه:840*230*840(W*D*H)(mm)ابعاد پنل:950*45*950(W*D*H)(mm)دارای فن پیچشی 3 بعدی به منظور کاهش مقاوت هوا

  99,425,000 ریال 102,500,000 ریال 3%
  ارزان شد!
 • 97,485,000 ریال 100,500,000 ریال 3%
  جدید

  زمان تحویل 72 ساعت کاری (انبار استان شیراز)قابلیت اتصال به هوای آزاد دارای فن سانتریفیوژ 3 سرعته دارای فشار استاتیکی بالا (70 و 100 پاسکال)ابعاد دستگاه(بدون هیتر برقی) :816*400*946(W*D*H)(mm)ابعاد دستگاه(با هیتر برقی) :876*400*946(W*D*H)(mm)دارای گرمکن برقی 5 و 10 کیلو وات در مدل های همراه با هیترسرویس و نگهداری آساننصب سریع و آسان 

  97,485,000 ریال 100,500,000 ریال 3%
  ارزان شد!
 • 92,635,000 ریال 95,500,000 ریال 3%
  جدید

  زمان تحویل 72 ساعت کاری (انبار استان شیراز)دارای تایمر ON/OFFدارای دریچه خودکار توزیع هوا دارای نمایشگر LED روی فنکوئل ابعاد دستگاه :315*210*1070(W*D*H)(mm)دارای شیر سه راهه برقی جهت کنترل دبی آبسرویس و نگهداری آساننصب سریع و آسان 

  92,635,000 ریال 95,500,000 ریال 3%
  ارزان شد!
 • 89,725,000 ریال 92,500,000 ریال 3%
  جدید

  زمان تحویل 72 ساعت کاری (انبار استان شیراز)دارای تایمر ON/OFFدارای دریچه خودکار توزیع هوا دارای نمایشگر LED روی فنکوئل ابعاد دستگاه :315*210*1070(W*D*H)(mm)دارای شیر سه راهه برقی جهت کنترل دبی آبسرویس و نگهداری آساننصب سریع و آسان 

  89,725,000 ریال 92,500,000 ریال 3%
  ارزان شد!
 • 89,725,000 ریال 92,500,000 ریال 3%
  جدید

  زمان تحویل 72 ساعت کاری (انبار استان شیراز)سرمایش سریع جریان هوای یک جهته دارای تایمر ON/OFFجریان هوای آرام با کمترین صدادارای دریچه خودکار توزیع هواطراحی زیبا و هماهنگ با هر دکوراسیون داخلی ابعاد دستگاه :425*169*1054(W*D*H)(mm)ابعاد فریم :465*25*1180(W*D*H)(mm)بدنه بسیار باریک (مناسب برای سقف های کاذب با ارتفاع کم )

  89,725,000 ریال 92,500,000 ریال 3%
  ارزان شد!
 • 85,845,000 ریال 88,500,000 ریال 3%
  جدید

  زمان تحویل 72 ساعت کاری (انبار استان شیراز)دارای تایمر ON/OFF  قابلیت اتصال به هوای تازهدارای دریچه خودکار توزیع هوااشغال فضای کم در سقف کاذب توزیع یکنواختی هوا در محیط طراحی فشرده و نصب و نگهداری آسان ابعاد دستگاه:575*261*575(W*D*H)(mm)ابعاد پنل:647*50*647(W*D*H)(mm)دارای فن پیچشی 3 بعدی به منظور کاهش مقاوت هوا

  85,845,000 ریال 88,500,000 ریال 3%
  ارزان شد!
logo-samandehi