آخرین اطلاعیه های فروشگاه

داکت اسپلیت بیومن (Baumen)

قیمت های جدید ، تصاویر و اطلاعات کامل داکت اسپلیت بیومن (Baumen)

داکت اسپلیت بیومن (Baumen) 5 محصول وجود دارد

 • 571,923,000 ریال 635,470,000 ریال 10%
  جدید

  گرید انرژی Aضد خوردگی اینورتر (کم مصرف)سرمایش و گرمایش ورودی هوای تازه فشار استاتیکی بالاکارکرد شروع مجدد کارطراحی بهینه خط لوله کنترل موج سینوسی 180 درجهطراحی شیر فشارشکن ارتقاء یافته  قابلیت سرمایش تا 49 درجه سانتی گرادمحدوده وسیع فشا استاتیکی(160-0) پاسکالقابلیت اتصال هوای برگشت از زیر  پشت یونیت داخلیابعاد یونیت داخلیW*H*D(1400*245*700)mmابعاد یونیت...

  571,923,000 ریال 635,470,000 ریال 10%
  ارزان شد!
 • 517,968,000 ریال 575,520,000 ریال 10%
  جدید

  گرید انرژی Aضد خوردگی اینورتر (کم مصرف)سرمایش و گرمایش ورودی هوای تازه فشار استاتیکی بالاکارکرد شروع مجدد کارطراحی بهینه خط لوله کنترل موج سینوسی 180 درجهطراحی شیر فشارشکن ارتقاء یافته  قابلیت سرمایش تا 49 درجه سانتی گرادمحدوده وسیع فشا استاتیکی(160-0) پاسکالقابلیت اتصال هوای برگشت از زیر  پشت یونیت داخلیابعاد یونیت داخلیW*H*D(1400*245*700)mmابعاد یونیت...

  517,968,000 ریال 575,520,000 ریال 10%
  ارزان شد!
 • 366,894,000 ریال 407,660,000 ریال 10%
  جدید

  گرید انرژی Aضد خوردگی اینورتر (کم مصرف)سرمایش و گرمایش ورودی هوای تازه فشار استاتیکی بالاکارکرد شروع مجدد کارطراحی بهینه خط لوله کنترل موج سینوسی 180 درجهطراحی شیر فشارشکن ارتقاء یافته  قابلیت سرمایش تا 49 درجه سانتی گرادمحدوده وسیع فشا استاتیکی(160-0) پاسکالقابلیت اتصال هوای برگشت از زیر  پشت یونیت داخلیابعاد یونیت داخلیW*H*D(1000*245*700)mmابعاد یونیت...

  366,894,000 ریال 407,660,000 ریال 10%
  ارزان شد!
 • 318,334,500 ریال 353,705,000 ریال 10%
  جدید

  گرید انرژی Aضد خوردگی اینورتر (کم مصرف)سرمایش و گرمایش ورودی هوای تازه فشار استاتیکی بالاکارکرد شروع مجدد کارطراحی بهینه خط لوله کنترل موج سینوسی 180 درجهطراحی شیر فشارشکن ارتقاء یافته  قابلیت سرمایش تا 49 درجه سانتی گرادمحدوده وسیع فشا استاتیکی(160-0) پاسکالقابلیت اتصال هوای برگشت از زیر  پشت یونیت داخلیابعاد یونیت داخلیW*H*D(1000*245*700)mmابعاد یونیت...

  318,334,500 ریال 353,705,000 ریال 10%
  ارزان شد!
 • 275,170,500 ریال 305,745,000 ریال 10%
  جدید

  گرید انرژی Aضد خوردگی اینورتر (کم مصرف)سرمایش و گرمایش ورودی هوای تازه فشار استاتیکی بالاکارکرد شروع مجدد کارطراحی بهینه خط لوله کنترل موج سینوسی 180 درجهطراحی شیر فشارشکن ارتقاء یافته  قابلیت سرمایش تا 49 درجه سانتی گرادمحدوده وسیع فشا استاتیکی(160-0) پاسکالقابلیت اتصال هوای برگشت از زیر  پشت یونیت داخلیابعاد یونیت داخلیW*H*D(1000*245*700)mmابعاد یونیت...

  275,170,500 ریال 305,745,000 ریال 10%
  ارزان شد!
logo-samandehi