آخرین اطلاعیه های فروشگاه

کولر آبی

قیمت های جدید، تصاویر و اطلاعات کامل انواع کولر آبی انرژی، آبسال ، کاوه کویر، سپهر الکتریک، برفاب و ...

کولر آبی 67 محصول وجود دارد

زیرشاخه ها

 • کولر آبی انرژی

  قیمت های جدید و اطلاعات کامل انواع کولر های آبی انرژی

 • کولر آبی آبسال

   قیمت های جدید ، تصاویر و اطلاعات کامل انواع کولر های آبی آبسال

 • کولر آبی برفاب

  قیمت ها ، تصاویر و اطلاعات  کولر های آبی برفاب

 • کولر آبی کاوه کویر

  قیمت های جدید و مشخصات فنی انواع کولر آبی کم مصرف، کولر آبی سلولزی، کولر آبی پنجره ای، کولر آبی بالازن کاوه کویر

 • کولر آبی لورچ

   قیمت های جدید، تصاویر و اطلاعات فنی انواع کولر آبی لورچ

 • کولر آبی سپهرالکتریک

  قیمت های جدید و اطلاعات کامل انواع کولر های آبی سپهرالکتریک

 • کولر آبی ارج

  قیمت های جدید ، تصاویر و اطلاعات فنی کامل انواع  کولر آبی ارج

در صفحه
 • 266,537,700 ریال 269,230,000 ریال 1%
  جدید

  عملکرد کم صدا موتور 5/5KW سه فازونتیلاتور صنعتیامکان نصب اینورتر کانال کشی تا حدود 20 مترابعاد (سانتی متر)(عرض*طول*ارتفاع) 188*177*177 راهکار سرمایشی اقتصادی ( مصرف برق کمتر و هزینه اولیه کمتر ) راندمان تبخیر بالای 83 درصد عمر طولانی و خود ایستای پد سلولزی ثابت ماندن راندمان خنکی در طول فصل 100 درصد هوای تازه ، خنک و سالم  سازگار با محیط زیست برخلاف سیستم...

  266,537,700 ریال 269,230,000 ریال 1%
  ارزان شد!
 • 215,820,000 ریال 218,000,000 ریال 1%
  جدید

  عملکرد کم صدا موتور 4KW سه فازونتیلاتور صنعتیامکان نصب اینورتر کانال کشی تا حدود 20 مترابعاد (سانتی متر)(عرض*طول*ارتفاع) 168*150*150 راهکار سرمایشی اقتصادی ( مصرف برق کمتر و هزینه اولیه کمتر ) راندمان تبخیر بالای 83 درصدعمر طولانی و خود ایستای پد سلولزی ثابت ماندن راندمان خنکی در طول فصل 100 درصد هوای تازه ، خنک و سالم  نصب آسان تر و ارزان تر نسبت به کولر...

  215,820,000 ریال 218,000,000 ریال 1%
  ارزان شد!
 • 87,407,100 ریال 88,290,000 ریال 1%
  جدید

  عملکرد کم صدا موتور 1/5KW الکتروژنامکان نصب اینورترراهکار سرمایشی اقتصادی ( مصرف برق کمتر و هزینه اولیه کمتر ) راندمان تبخیر بالای 83 درصدامکان کانال کشی هوا ( تا طول حدود 20 متر )عمر طولانی پد سلولزی ( با سختی آب معمول حدود 3 تا 5 سال )کنترل ترموستاتیک و کنترل ایمنی RCCB ( سیستم محافظت از جان )عملکرد کم صدا 

  87,407,100 ریال 88,290,000 ریال 1%
  ارزان شد!
 • 83,630,250 ریال 84,475,000 ریال 1%
  جدید

  عملکرد کم صدا دارای ترموستاتدارای سیستم محافظ جان موتور 1/1KW الکتروژنامکان کانال کشی هوا ( تا طول حدود 20 متر )عمر طولانی پد سلولزی ( با سختی آب معمول حدود 3 تا 5 سال )کنترل ترموستاتیک و کنترل ایمنی RCCB ( سیستم محافظت از جان )ثابت ماندن راندمان خنکی در طول فصل سیستم سرمایشی : تبخیری ابعاد (سانتی متر)(عرض*طول*ارتفاع) 106*106*121 100 درصد هوای تازه ، خنک...

  83,630,250 ریال 84,475,000 ریال 1%
  ارزان شد!
 • 58,271,400 ریال 58,860,000 ریال 1%
  جدید

  عملکرد کم صدا کولر سلولزی هوشمندتحول دوم در کولر آبی ابعاد (سانتی متر)(عرض*طول*ارتفاع) 90*90*111 راهکار سرمایشی اقتصادی ( مصرف برق کمتر و هزینه اولیه کمتر )راندمان تبخیر بالای 83 درصدامکان کانال کشی هوا ( تا طول حدود 10 متر )عمر طولانی پد سلولزی ( با سختی آب معمول حدود 3 تا 5 سال )ثابت ماندن راندمان خنکی در طول فصل 100 درصد هوای تازه ، خنک و سالم 

  58,271,400 ریال 58,860,000 ریال 1%
  ارزان شد!
 • 51,473,070 ریال 51,993,000 ریال 1%
  جدید

  عملکرد کم صدا  ابعاد (سانتی متر)(عرض*طول*ارتفاع) 90*90*111راهکار سرمایشی اقتصادی ( مصرف برق کمتر و هزینه اولیه کمتر ) راندمان تبخیر بالای 83 درصدمناسب برای سیستم کانال کشی هوا عمر طولانی و خود ایستای پد سلولزی کنترل ترموستاتیک و کنترل ایمنی RCCB ( سیستم محافظت از جان )ثابت ماندن راندمان خنکی در طول فصل  100 درصد هوای تازه ، خنک و سالم  

  51,473,070 ریال 51,993,000 ریال 1%
  ارزان شد!
 • 49,422,780 ریال 49,922,000 ریال 1%
  جدید

  عملکرد کم صدا  ابعاد (سانتی متر)(عرض*طول*ارتفاع) 90*90*99 راهکار سرمایشی اقتصادی ( مصرف برق کمتر و هزینه اولیه کمتر )راندمان تبخیر بالای 83 درصدمناسب برای سیستم کانال کشی هوا عمر طولانی و خود ایستای پد سلولزی کنترل ترموستاتیک و کنترل ایمنی RCCB ( سیستم محافظت از جان )ثابت ماندن راندمان خنکی در طول فصل عملکرد کم صدا 100 درصد هوای تازه ، خنک و سالم سازگار...

  49,422,780 ریال 49,922,000 ریال 1%
  ارزان شد!
 • 45,538,020 ریال 45,998,000 ریال 1%
  جدید

  عملکرد کم صدا  ابعاد (سانتی متر)(عرض*طول*ارتفاع) 90*90*99راهکار سرمایشی اقتصادی ( مصرف برق کمتر و هزینه اولیه کمتر )راندمان تبخیر بالای 83 درصدمناسب برای سیستم کانال کشی هواعمر طولانی و خود ایستای پد سلولزیکنترل ترموستاتیک و کنترل ایمنی RCCB ( سیستم محافظت از جان )ثابت ماندن راندمان خنکی در طول فصل100 درصد هوای تازه ، خنک و سالم 

  45,538,020 ریال 45,998,000 ریال 1%
  ارزان شد!
 • 44,243,100 ریال 44,690,000 ریال 1%
  جدید

  عملکرد کم صدا  بدون ریموت استفاده از ورق نازک نسبت به سایر مدل ها ابعاد (سانتی متر)(عرض*طول*ارتفاع) 90*90*111راهکار سرمایشی اقتصادی ( مصرف برق کمتر و هزینه اولیه کمتر ) راندمان تبخیر بالای 83 درصدمناسب برای سیستم کانال کشی هوا عمر طولانی و خود ایستای پد سلولزی کنترل ایمنی RCCB ( سیستم محافظت از جان )ثابت ماندن راندمان خنکی در طول فصل عملکرد کم صدا 100...

  44,243,100 ریال 44,690,000 ریال 1%
  ارزان شد!
 • 39,549,015 ریال 39,948,500 ریال 1%
  جدید

  عملکرد کم صدا  بدون ریموت استفاده از ورق نازک نسبت به سایر مدل ها ابعاد (سانتی متر)(عرض*طول*ارتفاع) 90*90*99راهکار سرمایشی اقتصادی ( مصرف برق کمتر و هزینه اولیه کمتر ) راندمان تبخیر بالای 83 درصدمناسب برای سیستم کانال کشی هوا عمر طولانی و خود ایستای پد سلولزی کنترل ایمنی RCCB ( سیستم محافظت از جان )ثابت ماندن راندمان خنکی در طول فصل 100 درصد هوای تازه ،...

  39,549,015 ریال 39,948,500 ریال 1%
  ارزان شد!
 • 29,675,250 ریال 29,975,000 ریال 1%
  جدید

  عملکرد کم صدا چهارطرف پد ابعاد (سانتی متر)(عرض*طول*ارتفاع) 75*75*80 راهکار سرمایشی اقتصادی ( مصرف برق کمتر و هزینه اولیه کمتر )راندمان تبخیر بالای 83 درصدمناسب برای سیستم کانال کشی هوا عمر طولانی و خود ایستای پد سلولزی کنترل ترموستاتیک و کنترل ایمنی RCCB ( سیستم محافظت از جان )ثابت ماندن راندمان خنکی در طول فصل 100 درصد هوای تازه ، خنک و سالم  سازگار با...

  29,675,250 ریال 29,975,000 ریال 1%
  ارزان شد!
 • 27,517,050 ریال 27,795,000 ریال 1%
  جدید

  عملکرد کم صدا  ابعاد (سانتی متر)(عرض*طول*ارتفاع) 75*75*80 راهکار سرمایشی اقتصادی ( مصرف برق کمتر و هزینه اولیه کمتر )راندمان تبخیر بالای 83 درصدمناسب برای سیستم کانال کشی هوا عمر طولانی و خود ایستای پد سلولزی کنترل ترموستاتیک و کنترل ایمنی RCCB ( سیستم محافظت از جان )ثابت ماندن راندمان خنکی در طول فصل  100 درصد هوای تازه ، خنک و سالم  سازگار با محیط زیست...

  27,517,050 ریال 27,795,000 ریال 1%
  ارزان شد!
 • 0 ریال
  جدید

  بدون صدا و لرزش کم مصرف بودن 24 ماه گارانتی 

  0 ریال
 • 0 ریال
  جدید

   ابعاد: 87*87 و ارتفاع 115 سانتی متر برای مساحت 90 تا 140 متر مربع (براساس شرایط) دارای قدرت موتور 3/4 HP

  0 ریال
 • 0 ریال
  جدید

   ابعاد: 60*43 و ارتفاع 54 سانتی متر برای مساحت 20 تا 30 متر مربع (براساس شرایط) دارای قدرت موتور 1/8 HP

  0 ریال
logo-samandehi